Kitabın üçte biri Yesari'ye ve malum metnine ayrıldığı için bahsetmek şart, gerçi ayrılmamış olsaydı da bahsetmek lazımdı çünkü Mahmut ...

Sözde Kızlar'ın kızlarında bir haller, tavırlar, Sodom ve Gomore'nin sefahat ortamlarında gününü gün eden kadınlar, bilmem hangi metinde vur ...