Acıyı boyutlandırma uğraşı. Odaktaki mekan, insan değişir, şehirden çiftliğe, ölü eşten kanser anneye geçeriz ama o boyutlandırmayla biçimlenir ne ...