2022'de yayımlanmış bir metnin yeni bulguları da içermesi lazım, mesela telefonlardaki turn-based oyunların boşaltım sistemimizi dumura uğratmasından kaynaklanan nörolojik ...