Altı ciltmiş ilk, Fielding tefrika usulü yayımlamış, böylece dönemin yeni edebi türünün ekonomik dinamiklerini kullanarak daha çok okura ulaşıp ...

Metnin roman tarihi açısından önemini Romanın Yükselişi'yle birlikte ele alacağım, bu yazıda maksadım Fielding'in tekniğini irdelemek ve dönemin toplumsal ...