Olur, koşullar tutmaz da çok iyi metinler gözden kaçar. Bu öyle. Okri'nin üçlemesinin ilk cildi basılmış, sonra müstakil bir ...