İlginç bir benzerlik: Modiano'nun Bir Sirk Geçiyor'uyla bu metin arasında ikizlik. Metinlerin arasında yedi yıl varsa da iki yazarın ...

Mandala evreni temsil eden, Budizm ve Hinduizm kaynaklı bir çember. Birkaç tanesi iç içe geçiyor, farklı bilinç düzlemlerini bir ...