Storr hikâyelerin bilişsel yapımızla etkileşimini inceliyor. Dar bir çerçeveden ele alıyor konuyu, daha çok dünyayı anlamlandırma biçimimizin hangi etkenlerden ...

İkinci baskının ön kapağında üfürükten bir övgü var, Graham Robb'a göre bunu okumak iki saat ama okuyunca da bir ...