Metinlerini basan yayınevinin bilinirliğiyle yazarlığının bilinmezliği arasındaki ters orantının en kallaviliğinin bilinmeyene bilinme, eeyh, Kemal Selçuk'tan bahsediyorum, okuyan bir ...

Hawthorne'un vecizesini Kerim'e uydurdum: Pek çok maskeyi yüzümüze geçiriyoruz ve gerçek yüzümüzü unuttuğumuzda maskelerin her biri gerçek yüzümüze dönüşüyor. ...