Kozmogoninin başını sona koyar González, doğuşu ölümün arkasına atar: "Başlangıçta deniz vardı. Her şey karanlıktaydı. Ne güneş vardı, ne ...