Birth'ün değindiği körlük Batı'nın rasyonelliğinden, süreğenliğinden, ardışıklığından, homokronisite denen homojen zamansalcılığından doğuyor. Aydınlanma'dan sonra Avrupa'nın sömürgeci hegemonyası nihai biçimde ...