Vailland her dur-kalk yaptığında -yüz beş bin kez yapar, üslup- hikâyenin akışında iki şey fark ediliyor, durulan yer bir ...

Ceyhun'un ödül üzerine ödül almasına rağmen pek bilinmemesini kulis çalışmaları sonucu sağladığı görece başarının kofluğuna ve metinlerinin ortalamalığına bağlıyorum, ...

Vailland'ın sınıflara bol keseden dağıttığı karakterlerinin her biri sadece kendilerinin görebileceği pencerelerden bakarlar yaşama, "son derebeyi" diyebileceğimiz Cesare'nin öne ...

Marcel Aymé'nin dört ile yetmiş beş yaşları arasındaki çocuklar için yazdığı metin Erez'in metniyle kardeş, siyasi yorumlar hariç. Güvercinlerin ...

Oruç'un sekiz yıllık mahpusluğunun öncesiyle sonrasını bir ders gibi okuyabiliriz, Kutlu'nun anlatım harikasıdır. Sınıf bilincinin uyanışından dayanışmanın yıkılışına dek ...