Kentten beldeye giderken periler diyarına gireceğimi sanmadım, konsantre bir kentle karşılaşacağımı düşündüm, orada iki yıl yaşadıktan sonra kani oldum ...