"Sabah Sesi" geveze bir iç sesin baş eti yemesidir. Bu baş, anlatıcımız Meral'in ve okurumuzundur, okur da bizim bir ...