500 sayfalık roman tek bir cümleden ibarettir, tek bir epik cümle, ilk medeniyetlerin kadim zamanlarından Roma'da sonlanacak bir tren ...