İki sağda, iki solda dört daire, merdivenlerden çıkarken düşünüyorum, üst kattan bir kahkaha gelmişti önceki gün, aynı saatlerde geliyor ...