Unverfügbarkeit metnin temel kavramı, rezonans. Frekansların tutması durumunda radyo dinleyebiliriz, bir diyapazona vurduğumuz zaman dalgalar diğer bir diyapazonu titreştirir ve ...