Can'ın bastığı en kötü metinlerden biri herhalde, böyle bir metni basma gerekçelerim:, varsa ki sıralayacağıma göre var, var olabilir: ...