Bu romanın berbatlığına dair yüz iki madde sıralanabilir, ben ikisiyle yetineceğim çünkü gevezelik yapmalıyım ve sırf gevezeliğe yaslanmamalıyım, evet. ...