Mikro tarihin önde gelen araştırmacılarından, "geniş ölçekli tarihsel çalışmaların bakış açısı dışında bırakılmış olay ve inanışların tarih olarak kurulup ...