Dillon neyi neye bağlayacağını veya bağlamayacağını, bir şeyleri bir şeylerle tokuşturup tokuşturmayacağını göstermez başta, listesini üstten aşağı salmaz da ...