Romanın kendi biçimiyle geldiği söylenir, aslında kurgusal her metin kendi biçimiyle gelir hatta prospektüslerin de kendi biçimleriyle geldiği bir ...