Bölümlerin epigraflarını çıkarmak, bu modayı ortadan kaldırmak lazım, tatava. Rikkat Hanım'ın Osmanlıca esanslı sözcüklerini ne yapmak lazım bilemiyorum, şişirme ...