Unutulmuş metinleri bulmayı, okumayı görev bildim. Sadık Karlı'nın Eski Kış'ı mesela, iyi bir ilk kitap, Telos'un bastığı yenilikçi metinlerden ...