Augé unutma biçimlerinin kültürden kültüre değişimini üç derste incelerken Batı merkezli etnolojinin söz gelişi Afrika'daki bir erginlik ayiniyle etkileşimini ...

İlişki bitince geride iki yorumlu bir hikâye kalıyor, yorumlar birbirini tutuyor veya tutmuyor. Genelde tutmuyor, daha doğrusu yaşananların nesnelliği ...

Pınar'la sigara içiyoruz, okulun yeni hademesi kapıdan el sallıyor. "Sevdim ben bu abiyi," dedi Pınar, "Ben sevmedim, yoksulluk yokmuş ...