Bizde romanı Şemseddin Sami'yle başlatıyorlar da neden Vartanyan'ı görmezden geliyorlar, ilginç ve manidar. Boşboğazlıkla ilgili bu müstesna metin 1852'de ...