Bakınız, Gün Benderli'ye Allah uzun ömürler vermeli. Günah oluyor mu böyle deyince? Doksan iki yaşında Benderli, hâlâ çeviriyor, tuhaf ...