Augé unutma biçimlerinin kültürden kültüre değişimini üç derste incelerken Batı merkezli etnolojinin söz gelişi Afrika'daki bir erginlik ayiniyle etkileşimini değerlendiriyor, ...