İngiltere'de yapılan bir ankete göre çevirmenlerin, yazarların, şairlerin falan en çok etkilendiği 20. yüzyıl romancısı Proust'muş. Sırf "madlen" yeter, Proust ...